Tso-drano

Amin'ny anaran'i Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina ô, oh oh!
Dia mitso-drano anao 'zahay, malehova sy mahalasana
Dia mahereza sy matanjaha, ambinin-java-manasatra
Jesosy anie anazava ny lalanao
Fa tiany ianao io fa zanany, ny fiainanao ho sahaniny
Ny Tompo anie hanome anao izay rehetra irin'ny fonao

Ho aminao anie ny Tompo o!
Hombanao Jesosy, Izy hiaro anao sy ny ankohonanao
Ampamirapiratra ny tavany aminao e! amindra fo aminao!
Jesosy anie hanome anao ny fiadanany!

Miasà ary mazoto, hotahiana ny haronao
Antsoy Jesosy hanampy anao, sanatria Izy tsy mba handao
Rasendra tojo ady sarotra, na lavo ianao na solafaka
Jesosy anie hamonjy sy hanafaka a!
Ny ratram-ponao sitraniny, fa tiany ianao tsisy tambiny
Ny Tompo anie hanome anao izay rehetra irin'ny fonao

Ho aminao anie ny Tompo o!
Hombanao Jesosy, Izy hiaro anao sy ny ankohonanao
Ampamirapiratra ny tavany aminao e! amindra fo aminao!
Jesosy anie hanome anao ny fiadanany!

Ampamirapiratra ny tavany aminao e! amindra fo aminao!
Jesosy anie hanome anao ny fiadanany!

Jesosy anie hanome anao ny fiadanany!
A a a a a a men!!

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  Dr Tianarivelo