Sambatra

Omaly! fantatro fa tsy miova Ianao Jesosy ô!
Anio! amafisinao fa mbola tinao aho e! he! he!
Ny ho mandrakizay! eo Aminao tsy misy ahiahy!
Fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao ahy

Hioby ny fahamarinanao ny vavako o!
Hidera! sy hankalaza Anao ny lelako ou!
Hatramin'ny nandraisako anao
Manjaka amin'ny fiainako ianao
Sambatra aho Jesosy ô! fa manana Anao, tsy mandao
Sambatra aho Jesosy ô! fa manana Anao

Jesosy ô! efa rakotry ny ota anie ty foko o!
Kanefa a! nodiovinao ka tonga olombaovao! vaovoa
Fitiavako Ianao, ka ampy ho ahy ny fahasoavanao
Andriamanitra mpamindra fo, Ianao no mpamonjiko o!

Hioby ny fahamarinanao ny vavako o!
Hidera! sy hankalaza Anao ny lelako ou!
Hatramin'ny nandraisako anao
Manjaka amin'ny fiainako ianao
Sambatra aho Jesosy ô! fa manana Anao, tsy mandao
Sambatra aho Jesosy ô! fa manana Anao

Sambatra aho Jesosy ô!
Fa manana Anao
He! sambatra aho!

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  R Martin