Iraho ny Fanahy

Raha ny fiananay ry Ray
Tsisy miafiana aminao
Maro be tokoa no tsy manaraka ny sitrakao
Ka mangataka Aminao izahay
Ampidino anatinay
Ilay Fanahy Masina mba hampianatra anay

Ry Jesosy tia ô! mba tariho izahay
Ka iraho ny Fanay, mba... mba hanitsy (anay) ary
Hanavao hatrany hatrany
'Zay nekenay hatrizay, dia ny ENY Masina teo anatrehanao

Aza mba mandao anay Ianao ry Tompo ô!
Raha solafaka dia eo ianao manavotra anay
Ka mamelona ao anatinay Ilay afon'ny Fanahy
Mba hiredareda hanazava ny fonay

Ry Jesosy tia ô! mba tariho izahay
Ka iraho ny Fanay, mba... mba hanitsy (anay) ary
Hanavao hatrany hatrany
'Zay nekenay hatrizay, dia ny ENY Masina teo anatrehanao

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  Naivo