Tanam-bokovoko

Moa ve fantatrao, mpanota ô!
Fa Jesosy Tomponao e!, nisolovoina namonjy anao Tao Gologota
Ka ny dinitra nipatraka
Ary koa ny ràny nilatsaka
Jereo fa maty nisolony helokao

Nampijalina sy noratraina anie Jeso!
Noho ny fitiavany anao
Avy eo de nolatsaina sy noesoina koa
Ka niaritra fakam-panahy
Dia nohomboina teo amin'ny tanam-bokovoko
Ho famelana ny helokao
Ny Ràny Soa zay nilatsaka sy nitete
Nanavotany ahy sy ianao e!

Na mpanota sy olo-meloka
Na manao ny ratsy fona e!
Tsy tiany ho very ianao satria Sarobidy
Nisotroany kapoaka, izay mafaitra sy mangidy
Ny Ainy aza nafoiny noho ianao

Nampijalina sy noratraina anie Jeso!
Noho ny fitiavany anao
Avy eo de nolatsaina sy noesoina koa
Ka niaritra fakam-panahy
Dia nohomboina teo amin'ny tanam-bokovoko
Ho famelana ny helokao
Ny Ràny Soa zay nilatsaka sy nitete
Nanavotany ahy sy ianao e!

Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika
Fa fony mbola mpanota isika dia maty namonjy antsika Kristy
Niaritra, nijaly, novonoina noho ny fahotako sy ny fahotanao
Koa ankehitriny, atolory Azy ny fonao, atolory Azy ny fiainanao
Meteza handray ny famonjena
Tadidio mandrakariva fa:

Ny Ràny Soa zay nilatsaka sy nitete
Nanavotany ahy sy ianao e!

Tadidio mandrakariva fa:

Ny Ràny Soa zay nilatsaka sy nitete
Nanavotany ahy sy ianao e!

...TIANAO JESOSY.

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  Dr Tianarivelo