Dia-kapoka

Raha mandinika ny lasako aho
Difotry ny ota re!
Toa nivezivezy hatraiza hatraiza
Tsy nahita izay naleha
Ilay hazo fijalianao
Toa nodiko tsita re!
Efa lavo aho ankehitrio
Izay vao niantsoantso hoe vonjeo

Itako ny holatrao, 'zay vao tsapako hatrizao
Dia kapoka teo aminao ry Tompo no nanafaka anay
Ilay Rànao soa izay nitete
Ry Jeso nanadio ny otanay

Ry Jesosy Tompo tsara ô
Menatra Anao aho
No ilay fitia tsy misy fetra
'Zay natolotrao ho ahy
He nafoinao ny ainao
Mba hisolovoina ahy
Olo-meloka aho ka mamela
Raiso re ny foko ho Anao

Itako ny holatrao, 'zay vao tsapako hatrizao
Dia kapoka teo aminao ry Tompo no nanafaka anay
Ilay Rànao soa izay nitete
Ry Jeso nanadio ny otanay

kt ambatovinaky

2019 Album 6 ,  Naivo