Mahery ny Andriamanitray

Mahery ny Andriamanitray ka itokianay
Asandratray ny fanevanay Ilay Telo izay Iray

Ka n'inon'inona hitranga Jesosy Tompo no aronay
Na n'iza n'iza andrangaranga hoe diso lalana izahay
Ihira sy ankalaza ny herinao izahay
Ry Jehovah Tomponay

Vavolombelona hanambara, ny Filazantsara
Hatramin'izay ka ho mandrakizay, Jesosy ihany no arahinay

Ka n'inon'inona hitranga Jesosy Tompo no aronay
Na n'iza n'iza andrangaranga hoe diso lalana izahay
Ihira sy ankalaza ny herinao izahay
Ry Jehovah Tomponay

Maro ny fandrika sy ny sakana, ataon'ny fahavalo
Atopatopan'ny alon-drano, iroso hatrany fa tsy imalo

Ka n'inon'inona hitranga Jesosy Tompo no aronay
Na n'iza n'iza andrangaranga hoe diso lalana izahay
Ihira sy ankalaza ny herinao izahay
Ry Jehovah Tomponay

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin