Mandrakizay ny fiderana

Mandrakizay ny fiderana (Mandrakizay ny fiderana)
Jesosy Tompo no asandratray (Jesosy Tompo no asandratray)
Ny lanitra vaovao (Ny lanitra vaovao)
Namboariny mba ho vantaninay (Namboariny mba ho vantaninay)

Tsy andriko ny ora iankarana any e!
Dodona ery izany foko izany e!
Tsy nofiko intsony ilay paradisa a!
Ho tantanan'ny anjely anali-kisa!

Mandrakizay ny fiderana (Mandrakizay ny fiderana)
Jesosy Tompo no asandratray (Jesosy Tompo no asandratray)
Ny lanitra vaovao (Ny lanitra vaovao)
Namboariny mba ho vantaninay (Namboariny mba ho vantaninay)

Tsy ho ela intsony dia ho tafita a!
Venteso ny hira araha-mozika a!
Isika rehetra iara-hika a!
Aleloia deraina ny Tompontsika!

Aleloy deraina ny Tompontsika!
Aleloy deraina ny Tompontsika!

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin