Mpandresy izahay

Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
MpandresY izahay, mpandresy izahay
Satria Jesosy Tomponay dia velona ato anatinay

Ny ady atrehinay
Dia ady mahamay
Ny fahavalonay dia hotoherinay
Jesosy be fitia, mitarika eo aloha
De roso izao ny dia
Koa tsa mpipody koa

Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
MpandresY izahay, mpandresy izahay
Satria Jesosy Tomponay dia velona ato anatinay

Ny tenin'ny Baiboly
No apinga entinay
Handresy ny devoly, mpandoza hatrizay
Ny herin'i Jesosy no itafianay
Tsy maintsy ho mpandresy, mpandresy izahay


Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
Yeh yeh yeh he! mpandresy izahay
MpandresY izahay, mpandresy izahay
Satria Jesosy Tomponay dia velona ato anatinay

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin