Fanantenana

Tsy maintsy semban-drahona ny fiainanao
Tsy maintsy tojo zavona ny lalanao
Raha mbola miaina eto amin'izao tontolo izao
Trotraka ny fo, mitanondrika ny loha

Mangataka isan'andro ianao mandoalika
Mibanjina ny lanitra maharitra
Kanefa toa tsy misy valiny ny vavakao
Malok'endrika, rera-tsaina valaka a!
Velom-panontaniana hoe: 'Mbola misy fanantenana ve?'
'Mbola misy fanantenana ve?'

Mamangy ny fonao anio Jesosy Tomponao
Miteny aminao Izy tsy manadino anao
Ny olanao rehetra anie efa eo antanany
Ny fitarainanao efa henoniny
Manomboka izao tsy ho irery intsony ianao
Fa eo anilanao mandrakariva
Ilay Jesosy tsy mandao

matokia! matokia! matokia!

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin