Namako ianao

Hey! miantso anao Jeso, efa ela miavia he!
Namako o, tena tiny ianao, tena tiany!

Namako ianao, elaela isika tsy nifankahita
Misy vaovao ambarako aminao
Nahasoa ahy hahatsara anao

Efa ela ny Tompo no niandry anao
Efa nandondona tao amponao tao Izy
Moa ve fantatrao ve? Moa ve fantatrao ve?
Mbola miala nenina aminao Jesosy

Fantatrao ve fa nandalo teo Jesosy
Itany avokoa ireo adalana izay natao
O ry namako o, saino dieny izao
Mbola tsy lasa alavitra anie Jesosy Tomponao

Fifoha-tsigara, fiboboa-mafana, ireo filibana, fijangajangana
Ho esorin'i Jesosy ireo raha tapa-kevitra ianao
Io ny tanan'i Jesosy vonona andray anao
Io ny tanan'i Jesosy vonona andray anao

Zanany ianao ka tsy foiny ho very
Fa andova lanitra ao ambony ao e!
Ka mba ialao ny ody ratsy fanao hanaratsy

Fantatrao ve fa nandalo teo Jesosy
Itany avokoa ireo adalana izay natao
O ry namako o, saino dieny izao
Mbola tsy lasa alavitra anie Jesosy Tomponao

Fifosafosana, fifankahalana, ireo fifanaratsiana, fifampiandaniana
Ho esorin'i Jesosy ireo raha tapa-kevitra ianao
Io ny tanan'i Jesosy vonona andray anao
Io ny tanan'i Jesosy vonona andray anao

Minoa Azy ianao, tsy misy tsy hainy atao mmm...

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin