Saro-piaro aminao Izy

Saro-piaro aminao Izy e!
Ianao efa tiny hatry ny ela be
Fony ianao mbola tsy hary ianao
Dia efa notiaviny, novolavolainy
Tonga teto antany ianao
Noho ny fandaharany
Zanany ianao tsy foiny
Nefa dia lasa ianao niodina
Ny masony mijery anao
Ny fony malahelo
Nahoana no ilaozanao
Nivezivezy mandeha mania

Ny masony mijery anao
Ny fony malahelo
Nahoana no ilaozanao
Nivezivezy mandeha mania

Ô! ry ondry mania i!
Indro Jesosy miantso anao Avia
Ampy izay ka modia
F'efa madiva ny hariva mantsy ny andro

Miankajoa fitafy vao
Mba ho mendrika ny Tomponao
Ka midira ao antranon'ny Ray
Ianao mantsy ilay ondry very anan-kiray

Dia faly ery ny Ray
Mahita anao niverina indray
Ho asiny peratra ny tananao
Ho asiny kapa ny tongotrao

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin