Nisy namoaka

Nisy namoaka ny ondrin'ny Tompo tato ambala
Lasa nisitaka sy niparitaka nandao ny namany
Nakaiza ny lalan'ombany
Andeha mba jereo any ho any
Ka ilazao ny iray tanana hitady ny very

Ratsy dia ratsy ny vokatr'izany
Fa mankarary sy mampitomany
Mieritrereta ry velon'antany fa malehelo ny Tompo amin'izany
Fa malahelo ny Tompo amin'zany e!

Tsy sitrak'i Jesosy anie ny fisarasarahana
Didy vaovao no napetrany dia ny fifankatiavana
Diovy ny ao am-po, ataovy mahitsy ny ao andoha
Mifandraisa tanana, mariky ny fihavanana
Fa isika izao anie toy rano sy vary
Bararata sy ny vahy tsy mifanary
Tsy afa-miala izaho sy ianao, ho avy ny Tompo
Tompon'andraikitra feno dia feno amin'ny zava-niseho
Mananatratsika Izy anio
Ny fifandrafiana fadio
Ka ifonao sy ibebao ny ratsy natao

Aza miteny hoe izaho tsy namoaka
Fa adalany no nandeha nitsoaka
Aza variana ny fandiovan-tena
Jaona 15:17 jerena
Jaona 15:17 jerena e!

Tsy sitrak'i Jesosy anie ny fisarasarahana
Didy vaovao no napetrany dia ny fifankatiavana
Diovy ny ao am-po, ataovy mahitsy ny ao andoha
Mifandraisa tanana, mariky ny fihavanana
Fa isika izao anie toy rano sy vary
Bararata sy ny vahy tsy mifanary

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin