Neny

Neny! anarana tsy foiko
Saika isan'ora no antsoiko
Tsaroako ireo anatranatrao
Jesosy ô! iangaviko ianao
Tafio hery i Neny, ho entiny ikolokolo
Ny menaky ny ainy

Misy tsiambara telo kanefa lazaiko an'i Neny
Misy fo malahelo rehefa tsy eo izy iteny
Nadiditra aho indraindray
Tsaroako izy indray andro izay
Nanoro sy nanitsy ny dia
Nanambitamby nanaho fitia

Neny! anarana tsy foiko
Saika isan'ora no antsoiko
Tsaroako ireo anatranatrao
Jesosy ô! iangaviko ianao
Tafio hery i Neny, ho entiny ikolokolo
Ny menaky ny ainy

Neny ô! tsy voavaly
Ireo soa izay natolotrao ho ahy
Aoka Jehovah Ray
Nameno ireo izay tsy vitanay
Ny teny atao de izao:
Tehiriziko ao anatiko ao
Ilay fitiavanao toa voninkazo
Tondrahako tsy avelako halazo

Neny! anarana tsy foiko
Saika isan'ora no antsoiko
Tsaroako ireo anatranatrao
Jesosy ô! iangaviko ianao
Tafio hery i Neny, ho entiny ikolokolo
Ny menaky ny ainy

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin