Izany no fiainako

Manalavitra ahy ny hafaliana
Toa manjoy ahy ny fijaliana
Lao tsy hay notazonina ny fitsikiana
Manantona tsy antsoina ra rafahoriana
Kotsan-dranomaso lava ny tavako
Maizina antoandro ny masoandroko

'Zany no fiainako, 'zany no anjarako
Moa ve nalahatrao ahy izany
Raha fitsapana ka tsy maintsy ombana
Dia ampianaro aho Jesosy รด!
Fa mamely ahy ny fakam-panahy
Manakivy ahy ny anadino anao Jesosy o
Arovy aho, sakambino aho
Aoka re ny foko mba hatoky Anao
Aoka re ny foko mba hatoky Anao

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin