Tsy haiko tantaraina

Tsy haiko tantaraina
Tsy aiko ho visaina
Ny herin-dratsatananao Jesosy ô!
Tao anaty loza aho, tonga Ianao
Nanatrika ny adiko, ady sarotra
Narovanao ny aiko
Nalaminao ny saiko
Ka dia tsapako fa teo tokoa Ianao
Jeso malala ô! tsy voavaliko
Ny fitiavanao natosakao

Jeso malala ô! tsy voavaliko
Ny fitiavanao natosakao

Teo antanano aho Jesosy ny fiainako
Fantatrao fa ory loatra ny fanahiko
Mafy sy mafaitra izany tsora-kazonao
Inona no tianao atao amiko

Jesosy ô!, Jesosy ô!
Ny hany fantatrao dia tia ahy Ianao
Ifonako, ifonako ireo zavatra nampalahelo Anao

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin