Tiako anie izay Olona izay

Tiakao anie izay Olona izay
Olon-tokona nambabo ny foko
Tiako anie izay Olona izay
Tiny foana aho na dia olona maloto
Tiakao anie izay Olona izay
Matetika dia izao indray no mandao Azy
Anefa de tsy in-droa, tsy impito
Fa izaho hatrany hatrany no diso

Tsarovako mandrakizay
Ilay fanomezana natolony ahy
Fanomezana nahavonjy ny fanahiko
fanomezana hafa loatra ka tsy voavaliko
Fanomezana tsy hain'iza n'iza omena
Fanomezana tsy mba vola aman-karena
Tsy raozy vao notangosana tsy zavatra anaty fonosana
Fa ny ainy, ny ainy lahitokana

Izy, no Jesosiko, Ilay Mpanjakako
Izy, Izy no Mpamonjiko (Jeso, Jeso tia ahy)
Azy aho, ary ahy Izy
Izy no efa nifidy ahy

Izy, no Jesosiko, Ilay Mpanjakako
Izy, Izy no Mpamonjiko (Jeso, Jeso tia ahy)
Azy aho, ary ahy Izy
Tsy ivezivezy intsony aho
Izy no efa nifidy ahy

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin