Sitrano

Sitrano aho Jesosy ô!
Kasio aho dia afaka!
Ianao Jeso no itokiako, idongiako
Hanasitrana ny aretiko

Ry Masoandron'aina
Ry sakaiza Zoky be fitia
Itanao ny zandrinao fa mitaraina
Mino aho Jeso fa tsy avelanao miala-maina
Mitenena Tompo o! Mitenena Tompo o!
Dia ho afaka ny rofiko

Sitrano aho Jesosy ô!
Kasio aho dia afaka!
Ianao Jeso no itokiako, idongiako
Hanasitrana ny aretiko

Fa ho zava-poana
Ny fiainako raha tsy eo ianao Jesosy ô
Avelao hitazona ny tananao aho
Ô! Jesosy ô! mba hiantrao re aza ela
Mitenena Tompo o! Mitenena Tompo o!
Dia ho afaka ny aretiko

Sitrano aho Jesosy ô!
Kasio aho dia afaka!
Ianao Jeso no itokiako, idongiako
Hanasitrana ny aretiko

kt ambatovinaky

2017 Album 5 ,  R Martin