Mivoria iaby e!

Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy
Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy

Andrianagnahare tsy mahafoy antsika
Fa la mbo mitady antsika
Jesosy tia antsika mandigny mivoria tsika iaby e!
Ka laha Ie avao ro mikaiky antsika
Ino ambenanao ô! Ino havalintsika
Jesosy tia antsika mandigny mivoria tsika iaby e!
Gny devoly izay lafa avy soa tsy hitahita gny hahavoa
Jesosy tia antsika miamby antsika tsy ho trobo ndraiky e!
Hitsikitsiky io tsy mijihy avao (aia)
Ao gny raha alainy e! ao ny raha jiloviny e!
Mivoria iaby e! Mivoria tsika

Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy
Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy

Hanagnantsika reo hanagna mora rava, mora hanin-kalalao
Jesosy tia antsika mandigny mivoria tsika iaby e!
Fa lagnitsy io raha sarombaha avao tsy ho tara iha tapaho gny hevitsao
Jesosy tia antsika mandigny mivoria tsika iaby e!
Tany mbo anagnantsika ny fotoa engao iaby gny havoa
Henteo Jesosy mifona ho antsika (aia)
Ta hamonjy antsika mbo miamby antsika
Mivoria iaby e! Mivoria antsika

Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy
Ô! Ô! Ô! Mivoria iaby e! mivoria tsika hijanjy safà soa
Ô! Ô! Ô! Tsy handigny hamaray e! Vo hagnova gny fagnahy

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  Amboara