Roahy ny devoly

Antso maika, Ilazana isika olombelona rehetra
Efa miseho vatana ny anti-kristy rehetra, ny asan-devoly
Ny fampianaran-diso entin'ny satana sy ny firongony
Aza manaiky, roahy, roahy, roahy ny devoly

Roahy, roahy, roahy ny devoly
Roahy, roahy, roahy aza avela hiditra eto
Roahy, roahy, roahy aza omena toerana
Roahy, miala! amin'ny anaran'i Jesosy

Aza manaiky ho rebirebena aza manaiky
Aza manaiky ho fetsifetsena aza manaiky
Aza manaiky ho ambolimbolena aza manaiky
Aza manaiky fiarahana miasa aza manaiky

Satana mandehana miverina any amin'ny afo be
Tsy misy tsy misy toerana ho anao eto
Sasa-poana ny devoly, fa:
Tsy iala amin'i Jesosy izahay
Sasa-poana ny devoly, fa:
Tsy iala amin'i Jesosy izahay
Fa Jesosy avy any Nazareta no Tomponay
Tsy hivadika amin'i Jesosy na oviana na oviana izahay

Fadin'ny devoly sy ny asany rehetra izahay: fady izahay
Fampianaran-diso entin'ny satana hamitaka anay: lavinay tsy ekenay

Roahy, roahy, roahy ny devoly
Roahy, roahy, roahy aza avela hiditra eto
Roahy, roahy, roahy aza omena toerana
Roahy, miala! amin'ny anaran'i Jesosy

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  R Martin