Hanaraka anao

Misy tantara iray ity izay ho lazaiko anao
Tantaran'ny lehilahy iray fatra mpangatak'andro
Nantsoin'ny Tompo: avia hanaraka ahy izao
Tsy nety ralehilahy fa namaly an'i Jesosy hoe:

Hanaraka Anao aho nefa aoka kely aloha ry Tompo
Fa mbola handevina, andevina ny raiko aho e!

Tompokolahy sy tompokovavy, isika rehetra izay manatrika eto
Ataoko ankira fa tsy ho kabary ny antson'ny Tompo mba eritrereto
Aza varina miala bala mandeha makatsy na mankero
Fitiavana tsy misy tombo tsy hala
Tsy anenenana fa dia avia e!

Henoy ny Tomponao
Miantso anao 'Andao!'
Avia hanaraka Ahy e! Izy no mampatsiahy
Mbola angataka andro ve?
Jesosy no miantso
Sao dia tara loatra, aza manjeny andro lava
Andeha mitoria izao ny Filazantsara!

Jesosy manambara, manambitamby anao hoe: 'Aoka ny maty, andevina ny maty, ianao kosa andeha hanaraka Ahy izao e!'

'Aoka ny maty, andevina ny maty ao aminy'
'Aoka ny maty, andevina ny maty ao aminy'

Hanaraka Anao aho...
Hanaraka anao aho...
Hanaraka Anao aho

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  R Jaona