Ampiraiso fo

Ampiraiso fo, ny mpanomponao
Ampangino avokoa ny feo tsy avy Aminao
Tompo ô! henoy, henoy ny vavakay
Tompo ô! asehoy ny voninahitrao
Vava iray, saina iray, no entin'iderananao Andriamanitray

Firenenay Jesosy ô! tahio
Fiangonanay Jesosy ô! vangio
Fikambananay Jesosy ô, Jereo
Izahay tsirairay Jesosy ô, tefeo...tefeo...

Avia Jesosy ô!
Tomoera aminay, aza avelanao andaha toa an'i Petera izahay
Ataovy manoa Anao, ataovy manaiky Anao
Ataovy iray lalana fa samy zandrinao

Ataovy iray lalana fa samy zandrinao
Ataovy iray lalana fa samy zandrinao
Ataovy iray lalana fa samy zandrinao

Ampiraiso fo....

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  R Martin