Ho aiza mo ianao?

Ho aiza moa ianao mba lazao, mba lazao
Ambarao ho aiza re ny dianao
Moa ve tsapanao hoe zovy moa ianao
Ary fantatrao ny hafaranao
Mba henoy re ilay feo miantso, feon'Ilay Ray manakoako
Mitaona anao hoe miverena modia ka manenena
Ialao ny fomba ratsy izay nanimba hatrizay
Ovay ny fo sy ny fanahy mba ho vaovao indray
Ka hanaiky handray Ilay zanaky ny Ray

Sambatra tokoa, ny Tompo be fitia
Raha toa ny tananao no hitantana ahy
Matoky Anao ka tsy mba anahy, tsy hana-tahotra
Fa Ianao Jesosy irery ihany no hitarika ahy
Ny herinao izay tsy mety ho lefy, no hitafianay ka manda hiaro izay alehanay

Ô ry mpivahiny mba lazao mba lazao
Fantatrao ve ny any amparany
Koa nahoana ianao no mankafy atrany
Ireo rendrarendra ny tany
Mba henoy re ilay feo miantso, feon'ilay Ray manakoako
Mitaona anao hoe miverena modia ka manenena ialao ny fomba ratsy izay manimba hatrizay
Ovao ny fo sy ny fanahy mba ho vaovao ka hanaiky andray Ilay zanaky ny Ray

Sambatra tokoa, ny Tompo be fitia
Raha toa ny tananao no hitantana ahy
Matoky Anao ka tsy mba anahy, tsy hana-tahotra
Fa Ianao Jesosy irery ihany no hitarika ahy
Ny herinao izay tsy mety ho lefy, no hitafianay ka manda hiaro izay alehanay

Sambatra aho Jesosy ô! Sambatra aho Jesosy ô! Sambatra aho Jesosy manana Anao

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  Naivo