Mamindrà fo

Mamindrà fo amiko Jehovah Ô!
Fa nanao izay ratsy foana, aminao aho
Ôh vonjeo re, fa very ity mpanomponao
Mamindrà fo, mamindrà fo mitalaho aho

Mifona aho, miangavy aho mba mamelà
F'efa nanota taminao aho
Tsy mendrika na dia iantso ny anaranao
Mamindrà fo ity zanakao

Maro loatra Tompo ireo fakam-panahy
Mba mangataka aminao izahay
Omeo hery mba handresy toa anao
Faniriko ny ho eo anilanao

Mifona aho, miangavy aho mba mamelà
F'efa nanota taminao aho
Tsy mendrika na dia iantso ny anaranao
Mamindrà fo ity zanakao

Be ny ditra adalana vitako
'Zay nataoko tsy mba nahasoa
Ireo didy efa napetraka mba harahinay
Nodikainay izy ireo atramin'izay

Mifona aho, miangavy aho mba mamelà
F'efa nanota taminao aho
Tsy mendrika na dia iantso ny anaranao
Mamindrà fo ity zanakao

Ou! ou! ou! Mamindra fo Rainay Malala ô!
Araky ny habe ny famindram-ponao
Mifona aho miangavy aho mba mamelà ny fahotako ianao

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  Dr Tianarivelo