Fikiro Mafy

Na manonja ny fiainanao na feno fanahiana aza kivy na ketraka ianao
Na mavesatra ihany koa ny hazo fijaliana
Ilay Jesositsika tsy mba mandao
Na dia betsaka ny olana sy mafy ka torovana tsy tantin'ny fo ho aiza mo
Mankanesa aty hoy Jesosy Kristy fa izaho hanome fitsaharana

Atanjao ny finoana fa na ino-kidona, 'lay Jesosy tsy hamela anao irery e!
Aza mba toy Petera f'izy anie ka nianjera tao anaty onjan-drano mahery
Izy mantsy tsy ampy finoana ka nisalasala raha sendra olana
Ka ny hafatra apetraka aminao anio Jeso no hitafio
Mivavaha amin'i Jesosy ianao
F'izy ihany no afaka amonjy anao
Ka Fikiro Mafy ny tanany matoky, tiany ianao maminy

Miambena ianao fa ny devoly dia masiaka te hitady izay ho arapany e!
Ka mamitaka anao, omeny anao avokoa ireo rehetra tadiavin'ny fonao e!
Dia taritiny ianao ka lalan-diso mikodana no velariny andehananao
Angataho ny Fanahy ampahery anao
Hanazava izay hizoranao!

Atanjao ny finoana fa na ino-kidona, 'lay Jesosy tsy hamela anao irery e!
Aza mba toy Petera f'izy anie ka nianjera tao anaty onjan-drano mahery
Izy mantsy tsy ampy finoana ka nisalasala raha sendra olana
Ka ny hafatra apetraka aminao anio Jeso no hitafio
Mivavaha amin'i Jesosy ianao
F'izy ihany no afaka amonjy anao
Ka Fikiro Mafy ny tanany matoky, tiany ianao maminy

Miorena tsara, miorena Fikiro Jeso (mafy)
Amin'i Jesosy (Kristy)
Ampetrao ny fanantenanao namako รด!

kt ambatovinaky

2016 Album 4 ,  Dr Tianarivelo