Raha ny sofina

Raha ny sofina no tsy mandre
Satria iniavina tampenana
Fa manimba zava-dehibe ka manjary hanenenana
Fa mba satrin'ny marenina
Hiaino feo samihafa
Tsy sitrany amerimberenana
Ikiahanao mitafa

Koa asakasakao zay manana
Sofina zay afaka mandre
Tsy handala izay fananana
Hinia harenina ary ve? e e e!
Fa nomena anao ny tsara, andraisanao izay lazaina
Tombony io ary zara tsara
Tandrovy aoka ho lalaina

Fahiny mantsy nisy feo
Niantso mafy tany an'efitra
Feo manjary mankaleo
Ho an'ireo tsy tia mandefitra
Feo tsy azo nosakanana
Milaza asa fiomanana
Miantso hanamboatra lalana
Lalana ho amin'ny fiadanana

Ny mikotoana hototofana
Ahetry koa ny tendrombohitra
Ny lavadavaka rakofana
Sorohina izay mivohitra, a a a!
Dia atao mahitsy izany
Mba ho lalam-baovao
Ho an'ilay Mpanjaka tamy
Avy ao, ao aoriana ao

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky