Fahasoavana

Fahasoavana, niampy avotra
Fifaliana, hasambarana
Fahoriana, ranomaso be
Samy niainanao hatrizay tety

Volamena soa, fifaliana
Sentosentom-po, sy ny hira vao
Reo rehetra ireo, lahatr'ilay Ray
Hahasoa anao, ifalio izao

Koa ingao ny hiranao ho any ambony rahona
Hanakoakao, hamangy lanitra Haleloia
Ho an'ilay Ray niahy hatrizay

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky