Ekeko ny hitia

Jesosy ô! ekeko ny hitia
Satria Ianao efa nitia
Ny tsy tia efa notiavinao
K'izaho indray ve Tompo no handà?

Fa enjika sy famonoana, fiokoana
Ary lefona, latsa sy rora, akora é!
No mafy maningotra aina, nozakainao
Nolovainao aminay ny taraina
Fa nentinao, ekeko, eny Ray ô!
Hanaraka Anao, ekeko izao, fa sitrako
K'izaho indray ve Tompo no handà?

Jesosy ô! Manaiky aho ny hivavaka
Dia vavaka efa nanenjehana Anao
Niaritra Ianao, novonoina, nohomboina
K'izaho indray ve Tompo no handà?

Fa enjika sy famonoana, fiokoana
Ary lefona, latsa sy rora, akora é!
No mafy maningotra aina, nozakainao
Nolovainao aminay ny taraina
Fa nentinao, ekeko, eny Ray ô!
Hanaraka Anao, ekeko izao, fa sitrako
K'izaho indray ve Tompo no handà?

Jesosy ô! Mino aho fa rahatrizay
Amin'ny andro hiverenanao indray
Feo trompetra, fitsarana hataonao
Jesosy ô! Hanangana ahy Ianao

Fa enjika sy famonoana, fiokoana
Ary lefona, latsa sy rora, akora é!
No mafy maningotra aina, nozakainao
Nolovainao aminay ny taraina
Fa nentinao, ekeko, eny Ray ô!
Hanaraka Anao, ekeko izao, fa sitrako
K'izaho indray ve Tompo no handà?

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky