Fanoloran-tena

Anio, anio no fotoana hanaovako ny fanekeko
Jesosy ô, havaozy isan'andro aho
Fa nofo malemy ka mora mania
Iriko, iriko mba hodiovinao ny halotoako
Ka ny finoako Anao mandrakizay dia ho ato am-poko

Fantatro fa mbola tianao aho
Ny feo malefakao mibitsika anatiko ao
Ny fahasoavanao no nahatoy izao ahy
Ka nahatonga ahy handresy ny fakam-panahy e e!
Ka anjakao aho anjakao aho Raiko ô
Mba hanefako ireo zara fanompoako Anao

Ity foko malemy raiso ho Anao Tompoko
Sy Andriamanitro Ianao
Ny sandrinao mahery dia natsotranao ho avotro
Ny tavanao mibanjin'ahy milaza fa afaka aho e!
Masina amiko Ianao Jesosy ô
Mamiko loatra ny fitiavanaa nomenao ho ahy
Tsy navelanao aho fa notadiavinao
T'anaty aizim-pito nitoerako
Soa fa teo Ianao Jeso - Soa fa teo Ianao

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky