Miomana

Miomàna ianao fa akaiky ny farany
Efa eo am-pototry ny hazo izay hanapaka azy
Efa ho tsofina ilay trompetra farany

Miomàna ianao fa akaiky ny farany
Efa ho tonga ny Mampakatra handray ny azy
Mivonona ho amin'ny fitsarana farany

Jereo ny jironao fandrao efa mila ho faty
Sao ny solika fitaizanao no lany ka ho tara ianao
Fotoana mety ny anio hamohazana anao
Moa mbola ao am-ponao Kristy
'Zay antoka hahavonjy anao

Miomàna ianao fa akaiky ny farany
Efa hohavaozina ny lanitra sy ny tany
Isik'izao anie mba hiaraka ho any, ka...

Jereo ny jironao fandrao efa mila ho faty
Sao ny solika fitaizanao no lany ka ho tara ianao
Fotoana mety ny anio hamohazana anao
Moa mbola ao am-ponao Kristy
'Zay antoka hahavonjy anao

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky