Mibebaha

Mba hainao va Jesosy mila anao mba ombao
Ambarao longo ho haiko
Ambarao longo gny soa
Mba renao va Jesosy mivola aminao
Ambarao longo ho haiko
Ambarao longo gny soa

Jesosy mila anao, ntoy aho
Tsy teane iha ho trobo avao, ntoy aho
Gny fonao malio ro teane
Mibebaha, mibebaha longo fa soa

Fa fo malio ro teane, fa fo malio ro teane
Fa gny fo malio ro teane
Andao longo mivavaha fa mikaike ty Jesosy
Andao longo ô mivavaha, andao longo ô mivavaha

Laha misy rate natao Tamine, mibebaha
Ndra ila maro gn’ota vitanao, mibebaha
Fa Jesosy mandrambe anao
Mandehana, mivavaha, fa Jesosy mbo mila anao ô, longo ô
Mivavaha, andao longo ô mivavaha

Ndrianagnahare mikaike anao malaky
Mandenà longo ô rambeso ie,
Fa maro fn’ota gny rane mandio gn’otanao
Andao longo ô mibebaha,
He! Indro hitanao ny ahiahiko, ny adin-tsaiko, ny voadiko,

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky