Izay hasambarako

Izao (Tompo ô!) no fivavako Aminao
Ry Tompo Andriamanitro
Mangoly sy mahatrotraka ny hatsiaka mamirifiry,
Miserana zary nofy, ‘reo tsiky namindroana,
Inaoako anefa Ray (fa Ianao)
Ianao (be fitia) tsy mba manindao

He! Indro hitanao ny ahiahiko, ny adin-tsaiko, ny voadiko,
Tsy miafina Aminao ny sentoko, ny fiainako;
Ny fanantenako maraina vao, hifalian’ny fo miandrandr’izao
Ny vetsovetso ato anatiko, inoako fa fantatrao
Koa ampitoero re Ray malala ô! Izay hasambarako

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky