Tsy mendrika

Tsy mendrika Anao aho ry Ray ô!
Tsy mendrika akory na hiantso ny Anaranao
Diso taminao aho, nanao ‘zay nampalahelo Anao
Menatra Aho raha hihaona Aminao

Sao diso hevitra ianao, tsy tonga hiantso ny marina Aho
Fa ho anao indrindra no niaretany fijaliana
Ry zanako ô, ry zanako, faingana etsy ho tantanako
Fa Izaho Jehovah no momba anao

Aza manary toky ianao, faingana fa ny Tomponao izao
No mitady anao mba hiverina eo Aminy indray
Ry namako ô, ry namako, minoa fa Izy no homba anao
Fa ianao dia efa nataony zanany

Sao diso hevitra ianao, tsy tonga hiantso ny marina Aho
Fa ho anao indrindra no niaretany fijaliana
Ry zanako ô, ry zanako, faingana etsy ho tantanako
Fa Izaho Jehovah no momba anao

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  KT Ambatovinaky