Ora farany

Tsy afaka manao sonia ianao
Tsy afaka miantoka ny ampitsonao
Hoe mbola ho velon’aina eto
Ka ho tafafoha ny maraina ô!
Fa satria ny torimasonao
Dia aloky ny fahafatesana
Fiainana anilam-pasana no eto
Ka mitafy fahalovana

Ny segondra sy minitra, ora,
andro mbola homena anao
Anompoy an’i Jesosy
Anompoy an’i Jesosy
Miomàna, miambena, mivavaha
Fa efa akaiky anie Izy
Mba tsy ho tampoka aminao ‘lay ora farany

Ho avy tampoka eny an-drahona
Jesoa Zanak’Andriamanitra Tsitoha
Ho avy amim-boninahitra,
Miaraka aminy ireo anjeliny
Vonona hitsena azy va ianao
Rraha tonga ny fotoana
Sao dia toriteny farany ho anao
Izao henonao izao

Ny segondra sy minitra, ora,
andro mbola homena anao
Anompoy an’i Jesosy
Anompoy an’i Jesosy
Miomàna, miambena, mivavaha
Fa efa akaiky anie Izy
Mba tsy ho tampoka aminao ‘lay ora farany

Ho anao mavesatra ota ety
Miaina ao anatin’ny famoizam-po
Tsarovy fa Jesosy tsy mandao
Ento eo Aminy ho vahany ny olanao
Matokia fa ho afaka ianao
Raha manaiky hodioviny
Miverena, manenena ianao mpanota ô!
Raiso anio ny famonjena

Ny segondra sy minitra, ora,
andro mbola homena anao
Anompoy an’i Jesosy
Anompoy an’i Jesosy
Miomàna, miambena, mivavaha
Fa efa akaiky anie Izy
Mba tsy ho tampoka aminao ‘lay ora farany

kt ambatovinaky

2005 Album 3 ,  R Martin