Avelao ny fahotako

Aza jerenao amin’ny hadisoako aho Ray ô!
Aza isainao ho heloko ireo fandikàna ny fitsipikao,
Ray ô! Nivily, niala taminao ny fiainako,
Indro nizotra an-dalàm-pahotana

Ny fo sy saiko feno loto mba diovy Jeso,
Omeo ahy ny Fanahy Masina hahaizako mitia Anao,
Jeso ô meteza Ianao handray ny fitarainako,
Aoka ny sitraponao no hataoko.

Henoko ny feonao miantso hoe modia, ô! ô!
Nefa tsy novaliako akory,
Miaiky aho fa olo-meloka tokoa e!
Avelao eh! Avelao ny fahotako mitalaho aho.

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky