Ô, ankalazao

O ankalazao, Jehovah Tomponao fa lehibe ny Fitiavany,
Nahafoy ny Zanany hanavotany anao sy izao tontolo izao,
Na tsy mendrika aza ianao dia mbola novelominy indray,
Ka redony re ny hira fideràna hanako eran-danita

Maro ny ahiahy, adin-tsaina mampanahy,
Ao koa ireo satàna mpamitaka mahay,
Adim-piainana toa mahareraka,
Raha Ianao no aro dia ho afaka izahay,
Fiadànana sy fahasambarana,
Fifaliana ombam-pahendrena,
Samy avy Aminao ry Andriamanitray,

O ankino Aminy izao ny finoanao, fa Izy tsy mamitaka,
N’inona hanjo, ny saina sy fo matokia, ô Izy no antsoy
Ts’isy tsy ho to ny fanirianao raha sitrany fa hahasoa izany,
O meteza re mba hankato Ilay Masina sy be famindram-po

Maro ny ahiahy, adin-tsaina mampanahy,
Ao koa ireo satàna mpamitaka mahay,
Adim-piainana toa mahareraka,
Raha Ianao no aro dia ho afaka izahay,
Fiadànana sy fahasambarana,
Fifaliana ombam-pahendrena,
Samy avy Aminao ry Andriamanitray,

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky