Jerosalema vaovao

Na misamboaravoara ny alon-drano,
Ka mampitebiteby ny adin-tsaina,
Na dia mifofofo ny rivo-doza,
Ka mampivilivily ny sambonay ety,
Tsy maintsy ho tody e!
Ny dian’ny Mpivahiny,

Na inona hanjo,
Jeso no manda fiarovako,
Jeso no tokiko,
Jeso no làlana izorako,
Jeso hitondra ahy ho ao an-tanàna,
Jerosalema vaovao.

Tanàna volamena fonenan-tsoa,
Mamirapiratra endrika lapa soa,
Io ‘Lay tanàna vaovao hovantaninay,
Jesosy zoky be fitia no Mpanjaka ao,
Jerosalema ô! Jerosalema ô!
Iriko loatra hianao.

Na inona hanjo,
Jeso no manda fiarovako,
Jeso no tokiko,
Jeso no làlana izorako,
Jeso hitondra ahy ho ao an-tanàna,
Jerosalema vaovao.

Raha hiala eto aho,
Ka hilaozako izao tontolo izao,
Ny foko sy fanahy,
Hitoetra ao Aminao mandrakizay,
Ny masoko hahita ny endrikao,
Jeroslema vaovao.

Na inona hanjo,
Jeso no manda fiarovako,
Jeso no tokiko,
Jeso no làlana izorako,
Jeso hitondra ahy ho ao an-tanàna,
Jerosalema vaovao.

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  R Martin