Rambesonao

Ndao rolahy tsika hifalifaly e !
Hamonje fivorian-dRagnahary e!
Signisigny bevata tsy misy hoegn’itoy e!
Raha ikeha an’Andrianagnahary Aba Ray e!
Avia longo fa ka matahotahotse agny e!
Jeso koiky mandigny anao rango ela,
Ndao hatomboke gny fanomeza voninahitse,

Amonjeako Anao Ndragnahare gny satako rate toy
Tsy tanjahako fa la afoiko e! toy aho rambesonao
La ho trobo gny fagnahinay Jeso
Ka lombao lombao malaky e !
Toy aho rambesonao

Baba, koike! Zaiko e! janjino e!
Ndragnahare tsy mahafoy anao

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky