Lalana tsara

Tsy maintsy ovàna hatrany ny làlan-dratsy!
Raha te-hanova anefa dia tsy maintsy mihàfy
Tsy maintsy ovàna hatrany ny làlan-dratsy
Raha te-hanova anefa dia tsy maintsy mihafy,
Finoana, fitiavana, fanantenana no iainonao

Ka iaretana avokoa ny fahoriana manjo,
Toa an’I Kristy nilanja ny hazo fijaliana,
Eo rahateo ny fiainan-tany miovaova,
Izay ho levona mihitsy, tsy hisy handova

Kristy irery ihany no làlana,
Kristy irery koa no fahamarinana,
Kristy mandrakizay, no fiaianana,
Kristy Famonjena
Finoana, fitiavana, fanantenana no iainonao
Jesô…, Kristy…

kt ambatovinaky

2000 Album 2 ,  KT Ambatovinaky