Mifankatiava

Izao no didin’ny Tompo
Mifankatiava ianareo
Ho toy ny nitiavako anareo ô
Mba hamantaran’ny rehetra
Fa mpianatro ianareo
Raha toa ka mahay mifankatia

Fa io no didy, didy lehibe indrindra
Fa io no didy, didy tena tsara indrindra
Mifankatiava raha mbola
Velon’aina soamantsara
Dia ianareo ho tahian’ny Tompo

Arahabaina ianao satria mbola tafahaona soamantsara eto
Arahaba velon’aina ka samy hifanisy soa

Arahabaina ianao fa mbola velon’aina
Dia velona hisaina, sty handova an’I Kaina
Fa hifanisy soa, hifankatia tokoa

Fa satrin’ireo maty any am-pasana any
Hifoha, ka hifamela heloka
Kanefa tsy afaka mankaiza intsony e!

Ry velona ô! Ry velona ô! Ry velona ô!
Nahoana re raha mba mifankatia

Izao no didin’ny Tompo
Mifankatiava ianareo
Ho toy ny nitiavako anareo ô
Mba hamantaran’ny rehetra
Fa mpianatro ianareo
Raha toa ka mahay mifankatia

Fa io no didy, didy lehibe indrindra
Fa io no didy, didy tena tsara indrindra
Mifankatiava raha mbola
Velon’aina soamantsara
Dia ianareo ho tahian’ny Tompo

Mifankatiava raha mbola
Velon’aina soamantsara
Dia ianareo ho tahian’ny Tompo

Mifankatiava raha mbola
Velon’aina soamantsara
Dia ianareo ho tahian’ny Tompo

Mifankatiava raha mbola
Velon’aina soamantsara
Dia ianareo ho tahian’ny Tompo

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky