ka handroso aminy hitsim-po

Arahaba notahian'ny Ray nahatratra ny andro anio indray
Taona jobilin'ny tempolinay, tsangambato ny finoanay

Koa mazotoa, ianao, izao hampandroso ny fiangonanao
Ho mpanompo mendrika tokoa ka handroso amin'ny hitsimpo

Mbola maro ny asa izay atao manantena anao ny Tomponao
Tanterao amin-kitsimpo mba ho tena asa mahasoa

Koa mazotoa, ianao, izao hampandroso ny fiangonanao
Ho mpanompo mendrika tokoa ka handroso amin'ny hitsimpo

Fahafoizana tena no ilaina ka mitondra namana malaina
Hampodio afaka ny ahy ka hijoro ho tena sahy

Koa mazotoa, ianao, izao hampandroso ny fiangonanao
Ho mpanompo mendrika tokoa ka handroso amin'ny hitsimpo

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky