Jesosy Irery Ihany

Fa ny ando-mpianatsika dia mandalo sy miserana
Ka mifandimby ao ny fifaliana sy fitserana
Samy mielina avokoa izao voary rehetra izao
Tsisy azo antenaina fa mbola ho rotika sy lao

Misy anefa mbola misy andry na fitsihy koa andry
Azo itokiana ilay Jesosy Tomposoa

Famonjena ho ahy sy anao
Ilay Jesosy mpifaliana Izy no nahafoy ny ainy mba hisolo ny mpanota sy hanafaka ny very
Izy koa no anton'izao fa Tompo mora fo Jeso mpanasitrana anao

Misy anefa mbola misy andry na fitsihy koa andry
Azo itokiana ilay Jesosy Tomposoa

Famonjena ho ahy sy anao
Ilay Jesosy mpifaliana Izy no nahafoy ny ainy mba hisolo ny mpanota sy hanafaka ny very
Izy koa no anton'izao fa Tompo mora fo Jeso mpanasitrana anao

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky