Jesosy be fitia

O ry Jesosy Tompo Ô! mifaly Zminao izahay
Fa lehibe tokoa ny famonjena izay vitanao
Atolotrao ny tena sy ny fanahinay
Ho eo antananao re ka ho sakambininao

Jesosy be fitia mpamonjy ny mania
Sakaiza tena soa mpamindra fo tokoa
Ty Tompo Zanahary Ô! mba raiso ny saotra re!
Ry Jesosy zokinay vimbino izahay

Midera sy misaotra anao zahay ry mpamonjy Ô!
Noho ny fitiavanao nisolo ny heloka vitanao
Ka hira no ventesinay ho fankalazana re
Dera sy laza re ho anao ry Tompo Malalanay

Jesosy be fitia mpamonjy ny mania
Sakaiza tena soa mpamindra fo tokoa
Ty Tompo Zanahary Ô! mba raiso ny saotra re!
Ry Jesosy zokinay vimbino izahay

Koa asandrato izao ny hoby anako fatratra
Ho an'ilay Jesosy Tompo mpamonjy be fitia
Izy no zanakondry mora sady mpanavotra
Aoka hibanjina Azy re ka mino sy matoky

Jesosy be fitia mpamonjy ny mania
Sakaiza tena soa mpamindra fo tokoa
Ty Tompo Zanahary Ô! mba raiso ny saotra re!
Ry Jesosy zokinay vimbino izahay

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky