He teraka any Betlehema

He teraka any Betlehema
Ny Tompon'ny Jesoralema, ny vilona izay nandriany
Mihoby ireo anjeliny

Haleloia! Haleloia! Haleloia! Haleloia! tonga ny Tompo Mpamonjy antsika e!
Ka mifaly! ka midera ankalaza ny noely
Ny noely, Ny noely, Ny noely
Hosana ho an'i Avo, dera sy laza voninahitra!

Ireo Magy nanatitra
Miora sy hanitra, voahaisotra ny heloka
Efa tonga ny mpanavotra

Haleloia! Haleloia! Haleloia! Haleloia! tonga ny Tompo Mpamonjy antsika e!
Ka mifaly! ka midera ankalaza ny noely
Ny noely, Ny noely, Ny noely
Hosana ho an'i Avo, dera sy laza voninahitra!

Fa isika dia noraisiny
Ka hiombina aminy isika koa hianatra
Ny fideran'ny lanitra

Haleloia! Haleloia! Haleloia! Haleloia! tonga ny Tompo Mpamonjy antsika e!
Ka mifaly! ka midera ankalaza ny noely
Ny noely, Ny noely, Ny noely
Hosana ho an'i Avo, dera sy laza voninahitra!

Fa isika ho ao andanitra
Ho velona finaritra, ary hidera ny anaranao
Sy hanatrika ny tavanao

Haleloia! Haleloia! Haleloia! Haleloia! tonga ny Tompo Mpamonjy antsika e!
Ka mifaly! ka midera ankalaza ny noely
Ny noely, Ny noely, Ny noely
Hosana ho an'i Avo, dera sy laza voninahitra!

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky