Fanolorantena

Ry Andriamanitray, misaotra Anao izahay
Fa noho ny fitiavanao natsanganao indray
Ho isan-janakao ho ao ambalanao hanaradia anao tokoa hanao ny sitrakao

Koa indro avaozinay sy hamafisinay
Ilay fanekena taminy Batisa faha izay
Ampio izahay haharitra tokoa ka ny finoanay anao anio mandrakizay

Jesosy Zoky Tia tantanonao zahay
Mba tsy haniasia indray raha lavitra Anao
Ho mpiantrao tokoa ho tia ny namanay ka ny filazantsaranao no hery ho anay

Koa indro avaozinay sy hamafisinay
Ilay fanekena taminy Batisa faha izay
Ampio izahay haharitra tokoa ka ny finoanay anao anio mandrakizay

Fanahy Masina Ô, mitoera ao aminay
Hibitsika mangina sy hitaridalana
Meteza ankehitrio mba ho sakazanay mba hampahafantatra anay ny sitrapon'ny Ray

Koa indro avaozinay sy hamafisinay
Ilay fanekena taminy Batisa faha izay
Ampio izahay haharitra tokoa ka ny finoanay anao anio mandrakizay

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky