Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra

Taona maro no efa nijoro izay
Ny Fiangonanay, Fikambananay
Ka nitory sy nanambara ilay Filazantsara tsara
Famonjena izay nomena mba hoan’izao tontolo izao

Ry Fiangonana ô, Moa ve tsapanao
Fa jobily izao Ifalianay, hiravoanay
Ka tsy hionona ireo fo amam-panahy
Hiara hanandram-peo sy hihira mafy hoe :
'Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra
ka handroso amin’ny hitsim-po
'

Raha topazana ireo asa izay natao
Tao ny mora koa, tao ny sarotra
Tsy mba kivy fa eo ambany fitantan’i Jesosy Kristy Tompo soa
Ilay mpitarika maha-po

Ry Fiangonana ô, Moa ve tsapanao
Fa jobily izao Ifalianay, hiravoanay
Ka tsy hionona ireo fo amam-panahy
Hiara hanandram-peo sy hihira mafy hoe :
'Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra
ka handroso amin’ny hitsim-po
'

Izao andro jobily hatrehinay
Hanavaozanay hanefanay koa
Ireo asa sy adidy maro sesehena
Mbola miandry ka ho vonona n’inona mihatra sy manjo

Ry Fiangonana ô, Moa ve tsapanao
Fa jobily izao Ifalianay, hiravoanay
Ka tsy hionona ireo fo amam-panahy
Hiara hanandram-peo sy hihira mafy hoe :
Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra
ka handroso amin’ny hitsim-po

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  kt ambatovinaky