Ô, asandrato re ny feo

O! iza moa no azoko antsoina ety
Fa reraka aho izao
Soa fa nisy Iraka tonga ety
‘Lay Tompo sy Mpamonjy anay

Haleloia! Haleloia! Hobio! Hobio! Derao! Derao! Ankalazao! Ankalazao!
Ilay Jesosy tonga hamonjy anao
Ka asandrato re ny feo fiderana Azy
Hanako mafy ery! mafy ery!

Fa izy dia nanaiky ho tonga ety
Hitondra ny otanao
Ka efa maty sy nijaly ery
Noho ilay fitiavany anao

Haleloia! Haleloia! Hobio! Hobio! Derao! Derao! Ankalazao! Ankalazao!
Ilay Jesosy tonga hamonjy anao
Ka asandrato re ny feo fiderana Azy
Hanako mafy ery! mafy ery!

O! mifalia ianao ry mpanota ô!
Fa sambatra tokoa
Ilay Jesosy Tompo Mpamonjy ô
No hany ahitanao soa

Haleloia! Haleloia! Hobio! Hobio! Derao! Derao! Ankalazao! Ankalazao!
Ilay Jesosy tonga hamonjy anao
Ka asandrato re ny feo fiderana Azy
Hanako mafy ery! mafy ery!

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky