Ny herin'ny teny

Endrey mahagaga sy mahatalanjona
Ny asanao re ry Mpahary
Vaka ny saina ka mitolagaga
Anivon’ny zava-bohary
Baliaka ny volana tsiky ny andro
Baliaka ny kintana ireny
Misia hoy Ianao dia nisy an’ireny
Ekeko ny herin’ny teny

Fa ny ranomasina riana sy ony, Marina nefa koa mety tony
Ny lemaka vohitra sy ny havona, Lonaka sy tany foana
Ny ahitra vato ary hazo, Ny vorona sy ny voninkazo
Ny biby fiompy rehetra, Mikisaka tsy misy fetra
Ny olona kosa manjaka amin’ireny, Ekeko ny herin’ny teny

Ny fiainana an-tany manaraka izany
Toa mivadibadika ihany
Vaka ny saina ka te haminany
Mba inona no anton’izany
Fa mamy ny hehy mangidy ny ratra
Mifangaroharo eto ombieny
Mielina anefa mandalo izy ireny
Ekeko ny herin’ny teny

Fa ny ranomasina riana sy ony, Marina nefa koa mety tony
Ny lemaka vohitra sy ny havona, Lonaka sy tany foana
Ny ahitra vato ary hazo, Ny vorona sy ny voninkazo
Ny biby fiompy rehetra, Mikisaka tsy misy fetra
Ny olona kosa manjaka amin’ireny, Ekeko ny herin’ny teny

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky