Andriamanitra Mpamonjy Mahery

Andriamanitra ô! Mpamonjy mahery
Ianao no hany fanantenako
Ny ranomasina manonja ery
Tohano aho mba hahery fo

Iza no sakaiza ety an-tany
‘Zay hampionona ny fo sy fanahy
Ho aiza moa aho fa tsy aminao
Ianao no sakaiza tsy mba mandao

Zay mijaly kivy tra-pahoriana
Hiantoraka Aminao mitaraina
Hahazo toky sy hery vaovao
Hitraka tokoa raha anilanao

Zay miandry Anao dia tsy mba ho resy
Raha miady sy mitolona irery
Atsotranao ireo sandrim-pitia
Hiaro ny dia ho tody ery

kt ambatovinaky

2000 Album 1 ,  KT Ambatovinaky